Woensdag 13 oktober 2021 | Zwolle

LCOR header

Steffen Nijhuis

Afdelingsleider Onderzoek Urbanism, TU Delft, Partner OKRA Landschapsarchitecten

Keynote 10.30 uur Ontwerpen van klimaat-adaptieve en gezonde steden In deze bijdrage staat een landschappelijke aanpak voor ruimtelijk ontwerp van klimaat-adaptieve en gezonde steden centraal. Aan de hand van praktische toepassingen, wetenschappelijke inzichten en buitenlandse voorbeelden wordt uitgelegd hoe trans-disciplinair onderzoek en ontwerp kunnen worden ingezet voor toekomstbestendige en sociaalecologisch inclusieve stedelijke ontwikkeling, op zowel regionale als lokale schaal.

PROGRAMMA

Bekijk hier het complete programma.
>> Klik hier

INSCHRIJVEN

Schrijf u nu in voor het Landelijk Congres Openbare Ruimte!
>> Klik hier 

Struyk
NVTL
Stedelijk Interieur
ELBAREC
ELBAREC
ELBAREC

Stedelijk Interieur is een product van ELBA\REC