Donderdag 20 juni 2019 | Rotterdam

LCOR header

AWARD

Wilt u deelnemen KLIK HIER om u in te schrijven.

Randvoorwaarden voor inzending

Alle openbare ruimten in Nederland komen in aanmerking voor de Award Beste Openbare Ruimte 2019.

 • Naast het aanmeldformulier stuurt u één handzaam pdf bestand op;
 • Ontwerper en gemeente (als opdrachtgever) moeten beiden instemmen met inzending;
 • Openbare ruimte wordt hier gedefinieerd als elke vrij toegankelijke buitenruimte binnen het bebouwd gebied van een stad, plaats of dorp. Het gaat dus zowel om publieke als private openbare ruimtes ruimtes die openbaar toegankelijk zijn;
 • De openbare ruimte is in gebruik genomen in of na 2016;
 • Inzendingen hoeven níet per se over één geografisch afgebakende ruimte te gaan, een project dat zich uitstrekt over een groter ruimte binnen bijvoorbeeld een stadscentrum behoort ook tot een mogelijke inzending;
 • De inzending moet uitgevoerd zijn en niet nog in ‘planfase’ zitten;
 • De inzending moet uiterlijk donderdag 16 mei 2019 binnen zijn. Niet-volledig ingevulde formulieren worden niet in behandling genomen

Overige voorwaarden voor deelname

 • Deelname is geheel gratis.
 • Het insturen van het deelnameformulier betekent dat inzenders (zowel ontwerper als opdrachtgever) akkoord gaan met een beoordeling door de vakjury;
 • U heeft er geen bezwaar tegen dat het vakblad Stedelijk Interieur en Stadszaken.nl aandacht besteedt aan uw openbare ruimte;
 • Indien u eindigt in de top drie, bent u bereid om aanwezig te zijn op het Landelijk Congres Openbare Ruimte op donderdag 20 juni 2019 in Rotterdam. U wordt gevraagd om uw openbare ruimte te pitchen aan een jury en aan het publiek. Daarnaast verwachten we dat u aanwezig bent bij de uitreiking om 16.00 uur;

>> Niet-volledig ingevulde formulieren worden niet meegenomen in de beoordeling.

Criteria Award Beste Openbare Ruimte 2019

Dit jaar staat LCOR in het thema van stedelijke transitie. De openbare ruimte is bij uitstrek de plek om deze transities te succesvol accommoderen. Een goede openbare is namelijk in staat zijn om langdurige veranderingen in de samenleving te incasseren. 

In totaal onderscheidt de jury drie basisvoorwaarden waaraan een goede openbare ruimte moet voldoen, waar ze teruggrijpt op Vitruvius: schoonheid (venustas), stevigheid (firmitas) en bruikbaarheid (utilitas). De jury vertaalt dit door naar hedendaagse begrippen functionaliteit, robuustheid en esthetiek. Een goede openbare ruimte moet beantwoorden aan deze drie kerncriteria en deze drie uitputtende kerncriteria. De wijze hoe openbare ruimte deze drie kernbeginselen invulling geeft, kan variëren. Elke inzender kan zijn eigen kwaliteiten naar voren brengen. Om de inzenders te helpen, selecteerde de jury een aantal mogelijke kwaliteiten.

FUNTIONALITEIT

Bij functionaliteit denkt de jury aan het gebruik van de ruimte. Elke openbare ruimte dient onderdeel te zijn van het gehele publieke ruimtelijke netwerk, dat bewoners verbindt en toegang geeft tot het stedelijk gebied. Hieronder valt bijvoorbeeld betrokkenheid bij het plan, vooraf (participatie) én achteraf (gebruik). Wat is de onderbouwing van het ontwerp, en welke stappen zijn gezet om een wijk, stad of dorp naderbij te brengen? Betrokkenheid achteraf gaat over het huidige gebruik: valt uw gebied in de smaak bij de gebruikers? Beleving, interactie met de directe omgeving, inclusiviteit, vitaliteit en toegankelijkheid zijn andere kwaliteiten die hieronder vallen. Een vraag die hierbij gesteld kan worden: in hoeverre draagt uw openbare ruimte bij aan een actief gebruik door bewoners en gebruikers?

ROBUUSTHEID

Bij robuustheid kan je denken aan het  (klimaat)adaptievermogen en de beheerbaarheid, maar ook het vermogen om maatschappelijke transities te kunnen accommoderen zoals een digitale en demografische transitie. Is uw ruimte flexibel en toekomstvast? Robuustheid gaat in op hoe uw ruimte veranderingen in de samenleving, de stedelijke transities, succesvol accommodeert. Is het een adequate oplossing? Maar ook: nodigt het uit tot goed beheer en zijn beheerders trots op de ruimte?

ESTHETIEK

Tot slot heeft een goede openbare ruimte ook een zekere esthetische waarde. Termen die hieronder geschaard kunnen worden zijn bijvoorbeeld onderscheidend vermogen, innovatie, uniciteit, detaillering, identiteit, belevingswaarde. De jury maakt daarbij onderscheid tussen de kwaliteit van de aanliggende architectuur en de kwaliteit van de openbare ruimte zélf. En natuurlijk naar het samenspel. Het laat een positieve indruk achter bij bewoners en gebruikers

Wat is de kracht van úw ruimte?

Vakjury

De winnaar wordt gekozen door een vakkundige jury van professionals, elk met hun eigen specialisme, invalshoek en achtergrond. Zie de jurypagina

 

 

 

 

 

PROGRAMMA

Bekijk hier het complete programma.
>> Klik hier 

Struyk
NVTL
Stedelijk Interieur
Gemeente Rotterdam
ELBAREC

Stedelijk Interieur is een product van ELBA\REC