Donderdag 15 juni 2017 | Hilversum

LCOR header

AWARD

De Falco Award Beste Openbare Ruimte 2017 is de missverkiezing voor de openbare ruimte. De vakjury kiest de mooiste, beste en meest inspirerende openbare ruimte van Nederland. Om die reden is er een open inschrijving gehouden. Gemeenten, woningcorporaties, waterschappen, ontwerpbureaus, binnensteden, bewoners- en ondernemersinitiatieven konden hun openbare ruimte aanmelden.

 

Nominaties Award bekend

Een vijfkoppige jury heeft op basis van 20 inzendingen een drietal openbare ruimtes voorgedragen voor de Falco Award Beste Openbare Ruimte: de Groene Loper in Breda, de groenstructuur in Houten-Zuid en Herinrichting Skatepark Westblaak in Rotterdam. De winnaar wordt gekozen en bekend gemaakt op het Landelijk Congres Openbare Ruimte op donderdag 15 juni in Hilversum, nadat de finalisten hun inzending aan de vakjury en de bezoekers hebben gepresenteerd.

Klik hier voor meer informatie over de nominaties.

 

 -- AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK --
 

Randvoorwaarden voor inzending

Alle openbare ruimten in Nederland komen in aanmerking voor de Falco Award Beste Openbare Ruimte 2017.

  • Openbare ruimte wordt hier gedefinieerd als elke vrij toegankelijke binnen het bebouwd gebied van een stad, plaats of dorp.
  • De openbare ruimte moet zijn opgeleverd in of na 2014.
  • Ook doorgangsruimten vallen onder de hier gehanteerde definitie van openbare ruimte, op voorwaarde dat er ook sprake is van een verblijfsfunctie.
  • De openbare ruimte moet zich binnen de bebouwde kom bevinden.
  • De invulling van de openbare ruimte mag ook van tijdelijke aard zijn (placemaking).
  • Inzendingen moeten over één geografisch af te bakenen gebied gaan (dus bijvoorbeeld niet over een verzameling postzegelparken, maar wél over een grachtengordel).
  • De inzending moet uiterlijk 15 mei 2017 binnen zijn. Niet-volledig ingevulde formulieren worden niet meegenomen in de beoordeling.

 

Criteria Falco Award Beste Openbare Ruimte 2017


GEBRUIK

Hoe wordt de openbare ruimte gebruikt? Het gaat niet per se over welk gebruik en de aantallen bezoekers, maar over de vraag of de gebruiker centraal staat bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Stimuleert de openbare ruimte het actief gebruik door burgers en bewoners? In hoeverre wordt gebruik uitgelokt? Draagt de openbare ruimte bij aan placemaking?

RUIMTE

Hoe is de ruimte ontworpen? Het gaat hier om de fysieke plek, het middel om het gebruik mogelijk te maken. Belangrijke factoren: is er sprake van vakmanschap (in ontwerp, maar ook in aanleg en beheer), welke rol speelt de natuur? Is de ruimte goed toegankelijk, en in hoeverre is de openbare ruimte onderdeel van een lokaal netwerk? Zijn er zogenaamde ankerpoints aanwezig?

UNICITEIT

Is de openbare ruimte onderscheidend? In hoeverre is sluit het ontwerp goed aan op het vraagstuk? Is het een adequate oplossing? Wat maakt de openbare ruimte voorbeeldig? Wat is de uniciteit van het gebied, in hoeverre wordt het gewaardeerd binnen het netwerk? Kortom: Wat is de marktwaarde?
 

Vakjury

De winnaar wordt gekozen door een vakkundige jury van professionals, elk met hun eigen specialisme, invalshoek en achtergrond:

Peter de Bois – Urban Knowledge (voorzitter)
Ben Kuipers – NVTL
Ruud Ridderhof – Gemeente Den Haag
Roel van Dijk – Entente Florale
Paul Kersten – Wurck (winnaar Award 2016)

PROGRAMMA

Bekijk hier het complete programma.
>> Klik hier

INSCHRIJVEN

Schrijf u nu in voor het Landelijk Congres Openbare Ruimte!
>> Klik hier 

Struyk
NVTL
Stedelijk Interieur
Gemeente Hilversum

Stedelijk Interieur is een product van Elba-Rec