AWARD

FALCO AWARD BESTE OPENBARE RUIMTE 2016


 

Kerckebosch Zeist wint Falco Award Beste Openbare Ruimte

Tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte in Leeuwarden heeft woonwijk Kerckebosch in Zeist de Falco Award Beste Openbare Ruimte 2016 in de wacht gesleept. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de mooiste, meest toegankelijke en bijzondere openbare ruimte van Nederland.

In de finale versloeg Kerckebosch de stationspleinen van Arnhem en Rotterdam. Juryvoorzitter Peter de Bois licht toe: ‘Verscholen in de Utrechtse bossen is een complex van sociale woningbouwflats geleidelijk aan omgekat tot woonwijk waarin landschap, zorgvuldige detaillering van publiek en privaat domein in een complex proces met bewoners tot een duurzaam voorbeeldproject is gemaakt.

Bewondering heeft de jury voor de moeite die is gestoken in het woonprogramma waarin bestaande bewoners uit de oude sociale woningbouw weer een plek kregen in de wijk waarmee het nieuwe Kerckebosch een voorbeeld is van een ongedeelde stad. Een zorgvuldig participatieproces heeft de basis heeft gelegd voor de actuele kwaliteit.’

Paul Kersten van bureau wUrck voor architectuur, stedenbouw en landschap is met zijn team sinds 2010 betrokken als landschapsarchitect bij Kerckebosch. Kersten: ‘De award is een beloning voor integrale ontwikkeling stad en natuur, samen met bewoners uit de wijk. In Kerckebosch lopen natuur en bebouwing naadloos in elkaar over.’

De Falco Award Beste Openbare Ruimte is een initiatief van Stedelijk Interieur en producent van buitenmeubilair Falco. Criteria waar op gescoord werd waren ‘gebruik’, ‘duurzaamheid’ en ‘ruimte’. De openbare ruimtes werden beoordeeld door de Peter de Bois (Office 4 Urban Research), Jos van de Lindeloof (NVTL) en Bart Dijk (OKRA).

De shortlist bestond uit: Arnhem (Stationsplein), Ommen (Markt), Best (Centrum), Enschede (Koningsplein), Velsen (Parkzone Vislijn), Velp (schoolplein), Rotterdam (Stationsplein) en Tramplein (Purmerend).

 

 

 

                  

 

Falco, internationaal ontwikkelaar, producent, importeur en exporteur van duurzaam straatmeubilair, sponsort de award van 2016. ‘Met als leidend motto “Voor een mooiere buitenwereld” is het voor ons logisch om sponsor te zijn van de Award Beste Openbare Ruimte. Immers, de openbare ruimte is ons werkterrein. Wij maken er producten voor die uitblinken in functionaliteit, vormgeving, duurzaamheid en levensduur. Dat is onze bijdrage aan het publieke domein en haar bezoekers. Een opvallend initiatief of project dat de buitenwereld ook mooier maakt, prijzen we daarom van harte met de Falco Award Beste Openbare Ruimte 2016.’

De prijs
Alle openbare ruimten die voldoen aan de randvoorwaarden voor inzending kunnen deelnemen aan de Falco Award Beste Openbare Ruimte 2016. Een vakkundige jury bepaalt welke inzendingen worden opgenomen op de shortlist en beoordeelt deze aan de hand van de criteria die zij opstelt. De 3 genomineerden worden vervolgens uitgenodigd om zich donderdag 6 oktober te presenteren aan de jury én het publiek van het Landelijk Congres Openbare Ruimte 2016. Aan de hand van deze presentatieronde kiest de jury de winnaar.

Wat valt er te winnen?
De gehele shortlist wordt opgenomen in vakblad Stedelijk Interieur; de winnaar verdient aandacht in de vorm van een artikel in het blad. De genomineerden worden uitgenodigd om voor de jury te presenteren op het Landelijk Congres Openbare Ruimte 2016, waar 150 vakgenoten samenkomen. Sponsor Falco stelt een fysiek aandenken voor de winnende openbare ruimte beschikbaar.
Maar bovenal mag deze openbare ruimte zich beroepen op de titel ‘Beste Openbare Ruimte van Nederland’. Openbare ruimten die eerder deze titel wonnen, zijn Kustwerk Katwijk (2015), het Erasmuspark Rotterdam (2014), het Wilhelminaplein Leeuwarden (2013), de Binnenstad van Venray (2012), Park Sonsbeek in Arnhem (2010), de Kralingse Plas in Rotterdam (2007) en de wijk Egelshoek in Heiloo (2005).


De vakjury en de criteria
De winnaar wordt gekozen door een vakkundige jury van professionals, elk met hun eigen specialisme, invalshoek en achtergrond.

De jury wordt dit jaar wederom aangevoerd door Peter de Bois van BNSP/Urban Knowledge en voorts gevormd door Jos van de Lindeloof van de NVTL en Bart Dijk van OKRA (ontwerper Kustwerk Katwijk, het project dat de award vorig jaar won).
 

De criteria waarop de vakjury de ingediende openbare ruimten beoordeelt:

GEBRUIK
Hoe wordt de openbare ruimte gebruikt? Het gaat niet per se over welk gebruik en de aantallen bezoekers, maar over de vraag of de gebruiker centraal staat bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Stimuleert de openbare ruimte het actief gebruik door burgers en bewoners? Werkt ze als verbindende factor? In hoeverre zijn andere stakeholders bij de plek betrokken?

RUIMTE
Hoe is de ruimte ontworpen? Het gaat hier om de fysieke plek, het middel om het gebruik mogelijk te maken. Belangrijke factoren: is er sprake van vakmanschap (in ontwerp, maar ook in aanleg en beheer), welke rol speelt de natuur en is de ruimte goed toegankelijk? En in hoeverre staat de openbare ruimte op zichzelf, of is ze onderdeel van een breder stedelijk ensemble (hechting in de omgeving)?

DUURZAAMHEID
De openbare ruimte kan nog zo mooi zijn aangelegd, maar in hoeverre is er rekening gehouden met de factor tijd? En met de beheerfase? Is er nagedacht over hergebruik van materialen (circulair)? En in hoeverre is de plek toegankelijk voor ouderen, gezien de vergrijzing – ook een exponent van de factor tijd?

Hoe werkt de verkiezing?

 1. Aanmelden openbare ruimten
  De Falco Award Beste Openbare Ruimte 2016 is de missverkiezing voor de openbare ruimte. De vakjury kiest de mooiste, beste en meest inspirerende openbare ruimte van Nederland. Om die reden wordt een open inschrijving gehouden. Gemeenten, woningcorporaties, waterschappen, ontwerpbureaus, binnensteden, bewoners- en ondernemersinitiatieven et cetera kunnen zelf hun openbare ruimte aanmelden.
  De inzending moet uiterlijk 15 september 2016 binnen zijn. Niet-volledig ingevulde formulieren worden niet meegenomen in de beoordeling.
 2. De beoordeling
  De jury beoordeelt de inzendingen op basis van de vastgestelde criteria.
 3. De finale: 6 oktober
  De 3 openbare ruimten die het hoogst scoren, mogen zich op donderdag 6 oktober 2016 presenteren aan de jury tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte 2016. De jury gaat direct daarna in beraad en kiest de winnaar.

Randvoorwaarden voor inzending
Alle openbare ruimten in Nederland komen in aanmerking voor de Falco Award Beste Openbare Ruimte 2016. Openbare ruimte wordt hier gedefinieerd als elke vrij toegankelijke verblijfsruimte (publiek of privaat) binnen het bebouwde gebied van een stad, plaats of dorp. Ook doorgangsruimten vallen onder de hier gehanteerde definitie van openbare ruimte, op voorwaarde dat er ook sprake is van een verblijfsfunctie. De openbare ruimte moet zich binnen de bebouwde kom bevinden. Inzendingen moeten over één geografisch af te bakenen gebied gaan (dus bijvoorbeeld niet over een verzameling postzegelparken, maar wél over een grachtengordel).

Overige voorwaarden voor deelname
> Deelname is geheel gratis.
> Het insturen van het deelnameformulier betekent dat inzenders akkoord gaan met een beoordeling door de vakjury.
> U heeft er geen bezwaar tegen dat het vakblad Stedelijk Interieur aandacht besteedt aan uw openbare ruimte.
> Mocht u eindigen in de top drie, dan bent u bereid om zich op donderdag 6 oktober 2016  te presenteren aan de vakjury op het Landelijk Congres Openbare Ruimte 2016 in Leeuwarden.
> Per post ingezonden materialen kunnen, indien gewenst, worden geretourneerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de inzender.
> Over beslissingen van de vakjury kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Contactpersoon organisatie
Miriam Meier-Boschaart – m.meier@elba-rec.nl
T: 033-8700 100

Award Schrijf je nu in bannerORGANISATIE

Elba-Rec Stedelijk Interieur

Copyright © LCOR 2015 - Website powered by Diaz IT