Donderdag 20 juni 2019 | Rotterdam

LCOR header

AWARD

Award Beste Openbare Ruimte 2019

De Stedelijk Interieur Award Beste Openbare Ruimte 2019 is de 'missverkiezing' voor de openbare ruimte. De vakjury kiest de mooiste, beste en gezondste openbare ruimte van Nederland. Daarom houden we een open inschrijving. Gemeenten, woningcorporaties, waterschappen, instellingen, ontwerpbureaus, binnensteden, bewoners- en ondernemersinitiatieven kunnen hun openbare ruimte aanmelden.

Contactgegevens aanmelder

Naam: *
Werkgever: *
E-mail: *
Telefoonnummer: *

Gegevens openbare ruimte

Gemeente: *
Naam openbare ruimte: *
Soort: *

(Bijvoorbeeld binnenstad, natuurgebied, park, bedrijvenpark, kantorenpark, winkelcentrum, plein, wijkcentrum, woonwijk, haven, speeltuin, recreatie-/sportgebied, evenemententerrein)
Omvang (in ha): *
Jaar van oplevering (of herinrichting): *
Eigendom: *
Ontwerp: *
Uitvoering: *
Inrichting: *
Beheer: *
Kosten aanleg (of herinrichting): *
Jaarlijks budget voor beheer en onderhoud: *
Welke opgave lag ten grondslag aan het ontwerp van de openbare ruimte?: *
Met welke reden is er gekozen voor de betreffende oplossing?
Wat maakt de openbare ruimte uniek?: *
Omschrijf in 3 zinnen waarom deze openbare ruimte de Award Beste Openbare Ruimte 2018 verdient.
Gevraagde bijlagen:
• Beeldmateriaal (incl. detailfoto’s)
• Ontwerptekeningen
• Plattegronden die laten zien hoe de openbare ruimte in het gebied ligt

De documenten kunnen worden gestuurd naar redactie@stedelijk-interieur.com


Randvoorwaarden: *
Ik ga akkoord met de algemene randvoorwaarden en overige voorwaarden voor deelname.Randvoorwaarden voor inzending

Alle openbare ruimten in Nederland komen in aanmerking voor de Award Beste Openbare Ruimte 2019.

Op dit moment zijn we in overleg met de jury druk bezig met het definiëren van de randvoorwaarden. Voor een beeld zijn de randvoorwaarden van afgelopen jaar hieronder bescheven.

 • Openbare ruimte wordt hier gedefinieerd als elke vrij toegankelijke buitenruimte binnen het bebouwd gebied van een stad, plaats of dorp. Het gaat dus zowel om publieke als particuliere ruimtes die openbaar toegankelijk zijn.
 • De openbare ruimte moet zijn opgeleverd in of na 2016.
 • Ook doorgangsruimten vallen onder de hier gehanteerde definitie van openbare ruimte, op voorwaarde dat er ook sprake is van een verblijfsfunctie.
 • De openbare ruimte moet zich binnen de bebouwde kom bevinden.
 • Inzendingen moeten over één geografisch af te bakenen gebied gaan. Dus niet over een verzameling postzegelparken, maar wél over een grachtengordel.
 • De inzending moet uiterlijk 15 mei 2018 binnen zijn. Niet-volledig ingevulde formulieren worden niet meegenomen in de beoordeling.
   

Overige voorwaarden voor deelname

 • Deelname is geheel gratis.
 • Het insturen van het deelnameformulier betekent dat inzenders akkoord gaan met een beoordeling door de vakjury.
 • U heeft er geen bezwaar tegen dat het vakblad Stedelijk Interieur aandacht besteedt aan uw openbare ruimte.
 • Indien u eindigt in de top drie, bent u bereid om aanwezig te zijn op het Landelijk Congres Openbare Ruimte op donderdag 20 juni 2019 in Rotterdam. U wordt gevraagd om uw openbare ruimte te pitchen aan een jury en aan het publiek. Daarnaast verwachten we dat u aanwezig bent bij de uitreiking.
 • Per post ingezonden materialen kunnen, indien gewenst, worden geretourneerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de inzender.
 • Over beslissingen van de vakjury kan niet worden gecorrespondeerd.

>> Niet-volledig ingevulde formulieren worden niet meegenomen in de beoordeling.
 

Criteria Award Beste Openbare Ruimte 2018

De vakjury vindt dat een gezonde openbare ruimte gebruikers dient uit te dagen tot gezond gedrag, bewegen, ontmoeten, sociaal contact, natuurbeleving. Daarbij gaat het om  een ruimte die barrièrevrij is en bijdraagt aan vermindering van stress. Bovendien daagt deze omgeving uit tot beweging op verschillende schaalniveaus, vanaf de voordeur tot in het buitengebied. Centraal bij Award Beste Openbare Ruimte 2018 staat daarom 'beweegvriendelijkheid' gericht op wandelen, fietsen, sport, spel en ontmoeten. Door tot bewegen uit te nodigen draagt een openbare ruimte meteen ook bij aan milieukwaliteiten, sociale gezondheid en duurzaamheid. Belangrijk daarbij is de aandacht voor inclusiviteit, de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor iedereen, dus ook voor mensen die minder mobiel zijn en minder kunnen zien.

GEBRUIK

Elke openbare ruimte dient onderdeel te zijn van het gehele publiek ruimtelijk netwerk, dat bewoners verbindt en toegang geeft tot het gehele stedelijke gebied. In hoeverre draagt uw openbare ruimte bij aan een actief gebruik door bewoners en gebruikers? Wat waren uw doelstellingen bij het ontwerp en het beheer van de openbare ruimte? Bijvoorbeeld het bevorderen van sport en bewegen, natuurbeleving, stimuleren van sociaal contact, toegankelijkheid, geluk. Daarbij is de jury erg geïnteresseerd in de onderbouwing van het ontwerp. Wat wilde u bereiken en welke stappen hebt u gezet om een gezonde wijk, stad of dorp naderbij te brengen? Wat is de rol van het beheer om de omgeving ‘gezond’ te houden?

RUIMTE

Hoe is de ruimte ontworpen? Het gaat hier om de fysieke plek, het middel om het gebruik mogelijk te maken. Belangrijke factoren: is er sprake van vakmanschap (in ontwerp, maar ook in aanleg en beheer), welke rol speelt de natuur? Is de ruimte goed toegankelijk, en in hoeverre is de openbare ruimte onderdeel van een lokaal netwerk? Zijn er zogenaamde ankerpoints aanwezig?

ONDERSCHEIDEND & INNOVATIEF

Is de openbare ruimte onderscheidend? In hoeverre sluit het ontwerp goed aan op het vraagstuk? Is het een adequate oplossing? Wat zijn de innovatieve elementen in het ontwerp? In hoeverre wordt deze openbare ruimte - en het beheer ervan - door gebruikers gewaardeerd als onderscheidend en/of innovatief?
 

Vakjury

De winnaar wordt gekozen door een vakkundige jury van professionals, elk met hun eigen specialisme, invalshoek en achtergrond:

De jury wordt binnenkort bekend gemaakt.

 

PROGRAMMA

Bekijk hier het complete programma.
>> Klik hier

INSCHRIJVEN

Schrijf u nu in voor het Landelijk Congres Openbare Ruimte!
>> Klik hier 

Struyk
NVTL
Stedelijk Interieur
Gemeente Rotterdam
ELBAREC

Stedelijk Interieur is een product van ELBA\REC