Donderdag 15 juni 2017 | Hilversum

LCOR header

AWARD

De Falco Award Beste Openbare Ruimte 2017 is de missverkiezing voor de openbare ruimte. De vakjury kiest de mooiste, beste en meest inspirerende openbare ruimte van Nederland. Om die reden wordt een open inschrijving gehouden. Gemeenten, woningcorporaties, waterschappen, ontwerpbureaus, binnensteden, bewoners- en ondernemersinitiatieven kunnen hun openbare ruimte aanmelden.
 

Randvoorwaarden voor inzending

Alle openbare ruimten in Nederland komen in aanmerking voor de Falco Award Beste Openbare Ruimte 2017.

 • Openbare ruimte wordt hier gedefinieerd als elke vrij toegankelijke binnen het bebouwd gebied van een stad, plaats of dorp.
 • De openbare ruimte moet zijn opgeleverd in of na 2014.
 • Ook doorgangsruimten vallen onder de hier gehanteerde definitie van openbare ruimte, op voorwaarde dat er ook sprake is van een verblijfsfunctie.
 • De openbare ruimte moet zich binnen de bebouwde kom bevinden.
 • De invulling van de openbare ruimte mag ook van tijdelijke aard zijn (placemaking).
 • Inzendingen moeten over één geografisch af te bakenen gebied gaan (dus bijvoorbeeld niet over een verzameling postzegelparken, maar wél over een grachtengordel).
 • De inzending moet uiterlijk 15 mei 2017 binnen zijn. Niet-volledig ingevulde formulieren worden niet meegenomen in de beoordeling.

 

Criteria Falco Award Beste Openbare Ruimte 2017


GEBRUIK

Hoe wordt de openbare ruimte gebruikt? Het gaat niet per se over welk gebruik en de aantallen bezoekers, maar over de vraag of de gebruiker centraal staat bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Stimuleert de openbare ruimte het actief gebruik door burgers en bewoners? In hoeverre wordt gebruik uitgelokt? Draagt de openbare ruimte bij aan placemaking?

RUIMTE

Hoe is de ruimte ontworpen? Het gaat hier om de fysieke plek, het middel om het gebruik mogelijk te maken. Belangrijke factoren: is er sprake van vakmanschap (in ontwerp, maar ook in aanleg en beheer), welke rol speelt de natuur? Is de ruimte goed toegankelijk, en in hoeverre is de openbare ruimte onderdeel van een lokaal netwerk? Zijn er zogenaamde ankerpoints aanwezig?

UNICITEIT

Is de openbare ruimte onderscheidend? In hoeverre is sluit het ontwerp goed aan op het vraagstuk? Is het een adequate oplossing? Wat maakt de openbare ruimte voorbeeldig? Wat is de uniciteit van het gebied, in hoeverre wordt het gewaardeerd binnen het netwerk? Kortom: Wat is de marktwaarde?
 

Vakjury

De winnaar wordt gekozen door een vakkundige jury van professionals, elk met hun eigen specialisme, invalshoek en achtergrond:

Peter de Bois – Urban Knowledge (voorzitter)
Ben Kuipers – NVTL
Ruud Ridderhof – Gemeente Den Haag
Roel van Dijk – Entente Florale
Paul Kersten – Wurck (winnaar Award 2016)

 

AANMELDFORMULIER FALCO AWARD BESTE OPENBARE RUIMTE 2017

 

Graag verzoeken wij u alle onderstaande gegevens in te vullen.
Zijn deze niet van toepassing of niet bekend, dan kunt u dat aangeven (n.v.t. respectievelijk n.b.).

MELD U NU AAN!

Contactgegevens aanmelder

Naam: *
Werkgever: *
E-mail: *
Telefoonnummer: *

Gegevens openbare ruimte

Gemeente: *
Naam openbare ruimte: *
Soort: *

(Bijvoorbeeld binnenstad, natuurgebied, park, bedrijvenpark, kantorenpark, winkelcentrum, plein, wijkcentrum, woonwijk, haven, speeltuin, recreatie-/sportgebied, evenemententerrein)
Omvang (in ha): *
Jaar van oplevering (of herinrichting): *
Eigendom: *
Ontwerp: *
Uitvoering: *
Inrichting: *
Beheer: *
Kosten aanleg (of herinrichting): *
Jaarlijks budget voor beheer en onderhoud: *
Welke opgave lag ten grondslag aan het ontwerp van de openbare ruimte?: *
Met welke reden is er gekozen voor de betreffende oplossing?
Wat maakt de openbare ruimte uniek?: *
Omschrijf in 3 zinnen waarom deze openbare ruimte de Award Beste Openbare Ruimte 2017 verdient.
Gevraagde bijlagen:
• Beeldmateriaal (incl. detailfoto’s)
• Ontwerptekeningen
• Plattegronden die laten zien hoe de openbare ruimte in het gebied ligt

De documenten kunnen worden gestuurd naar redactie@stedelijk-interieur.com


Randvoorwaarden: *
Ik ga akkoord met de algemene randvoorwaarden en overige voorwaarden voor deelname.>> Niet-volledig ingevulde formulieren worden niet meegenomen in de beoordeling.

Overige voorwaarden voor deelname

 • Deelname is geheel gratis.
 • Het insturen van het deelnameformulier betekent dat inzenders akkoord gaan met een beoordeling door de vakjury.
 • U heeft er geen bezwaar tegen dat het vakblad Stedelijk Interieur aandacht besteedt aan uw openbare ruimte.
 • Indien u eindigt in de top drie, bent u bereid om aanwezig te zijn bij de uitreiking op het Landelijk Congres Openbare Ruimte op donderdag 15 juni 2017 in Hilversum.
 • Per post ingezonden materialen kunnen, indien gewenst, worden geretourneerd. De kosten hiervan komen voor rekening van de inzender.
 • Over beslissingen van de vakjury kan niet worden gecorrespondeerd.

PROGRAMMA

Bekijk hier het complete programma.
>> Klik hier

INSCHRIJVEN

Schrijf u nu in voor het Landelijk Congres Openbare Ruimte!
>> Klik hier 

Struyk
NVTL
Stedelijk Interieur
Gemeente Hilversum

Stedelijk Interieur is een product van Elba-Rec